BEŞİNCİ TERCİH HAKKI BİTTİ
 • BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

  GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

  2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

  ÖZEL YETENEK SINAVI (ÖYS) UYGULAMA ESASLARI

  Madde 25:

  a) Bir bölümün asıl listesinin doldurulamaması ve/veya yedek listesinin oluşturulamaması durumunda; diğer bölümlerin yedek listesinde bulunan öğrencilere ikinci tercih hakkı tanınır.

  b) İkinci tercih işlemi; online başvuru sistemi üzerinde yer alan yönergeler takip edilmek suretiyle, 15 Ağustos 2018 tarihinde saat 23.59’a kadar yapılabilir.

  c) İkinci tercihe göre kayıt hakkı kazanan adaylar da, Fakülte web sayfasından ilan edilecektir. Telefonla ayrıca bilgi verilmeyecektir. Kendilerine tanınan süre içerisinde kayıt yaptırmayan adaylar kayıt hakkını kaybeder ve onların yerine sıradaki diğer adaylara kayıt hakkı verilir.

  d) Kendi isteği ile ikinci tercih hakkı kullanan ve yerleştirme isteyen aday; kararından cayamaz ve tekrar birinci tercihe göre yerleştirme hakkı talep edemez.

  e) İkinci tercih hakkı; kayıtlar devam ederken veya bittiğinde, herhangi bir bölümde kayıt sildirme sebebiyle oluşan kontenjan açığını doldurmak üzere, diğer bölümlerin yedek listesinde olup da kayıt sırası gelmemiş adaylara da verilecektir.

  f) İkinci tercih hakkı, en son 2018-2019 Öğretim Yılı ders kayıtlarının başladığı ilk gün saat 17.00’ye kadar kullanılabilir.